Formularz reklamacyjny

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionego produktu, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym produktem, proszę pamiętać, że celem rozpatrzenia reklamacji możemy prosić o przesłaniem nam reklamowanego produktu.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

ADRESAT:

Sklep Internetowy GIFTBAJERY.PL

GOMER Sławomir Popis

Braciszewo 2, 62-200 Gniezno

 

DANE KLIENTA:

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................

Tel.: ..............................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego: ............................................................................................................

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Nazwa produktu: ..........................................................................................................................

Data nabycia produktu: ................................................................................................................

Cena produktu: .............................. zł

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone: ..................................................................................................

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

…………………………………………………..

data i podpis

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 

Pana / Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy przez właściciela sklepu internetowego www.giftbajery.pl tj. firmę Gomer Sławomir Popis, znajdującą się pod adresem: Braciszewo 2, 62-200 Gniezno

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem: sklep@giftbajery.pl

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki, hostingodawcy, biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż czas jakiego będą wymagały wszystkie procedury związane z przeprowadzeniem kompletnej procedury zwrotu towaru oraz rozliczenia płatności.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w formularzu, przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy. 


ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Data otrzymania reklamacji: .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację: .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji: .....................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................